Tegevust alustas rahvusmeelne meediaportaal Koiduaeg

Augustis alustas aadressil koiduaeg.ee tegevust rahvusmeelne uudiste- ja arvamusportaal Koiduaeg, mille eesmärk on tugevdada eestlaste eneseteadvust ja selle aluseks olevat põlvkondadeülest sidet oma maa, juurte ning pärandiga. Koiduaja väljaandjaks on juunis loodud sihtasutus Eestlaste Eesti.

Portaal vahendab uudiseid nii Eestist kui välismaalt, analüüse ja arvamuslugusid ning rahvusluse klassikasse kuuluvaid, kuid unustatud või raskesti kättesaadavaid tekste. Koiduaeg tahab anda hääle rahvuslikele väärtustele, mis tänapäeva massimeedias tihti maha vaikitakse.

SA Eestlaste Eesti juhataja Ruuben Kaalepi sõnul on esmatähtis alal hoida eestlaste eneseusku ja väärikat suhtumist kultuuri- ning ajaloopärandisse. “Eesti rahval on alles ees 21. sajandi suurimad katsumused oma keele ja kultuuri säilitamiseks ning füüsiliseks püsimajäämiseks,” märgib Kaalep. “Me tuleme sellega toime ainult siis, kui oskame piisavalt väärtustada meile eelmiste põlvede poolt pärandatud tarkust, sisemist vaimujõudu ja kodutunnet. Selleks on vaja veel enam tugevdada nendest alustest juhinduvat rahvusmeelset meediaruumi.”

Remi Sebastian Kits, Koiduaja üks algataja ütleb, et portaal võiks aidata taasluua rahvuslikku kultuurikeskkonda. “Nii taastame ühenduse põlise maailmatunnetusega, millesse asetatuna püüab Koiduaeg tänapäeva hoogsalt muutuvas maailmas meile omast teed leida,” lausub Kits.

Koiduaja üks ülesanne on paremini teadvustada Eesti ajalugu, rahvusliku maailmavaate aluseid ning ka ajatut vaimuvara, mis on ühine maailma põlisrahvastele. Samuti soovib Koiduaeg valgustada poliitika süvatasandil toimuvat ning pakkuda uusi lahendusi nii sise- kui välispoliitilistele probleemidele.

Koiduaja tegijad on valdavalt noored vabatahtlikud, kellel on sellegipoolest olemas tugev kultuuritaust ja kogemus nii poliitikas, ettevõtluses kui erinevates ühiskondlikes liikumistes. Autorite seas on portaali Toonela.org loojaid, ajakirjandus- ning veebisaadete kogemusega inimesi.

Lähemat teavet Koiduaja maailmavaatelise missiooni ja põhimõtete kohta saab lugeda esimesest juhtkirjast.

SA Eestlaste Eesti

Sihtasutus Eestlaste Eesti on loodud 2023. aastal eesmärgiga hoida ja edendada eesti rahva juuri ning esivanemate pärandit. Usume, et juurte ja pärandi austamine on oluline vabaduse säilitamiseks. Oma kultuuri- ja loodusväärtuste kaitsmine on üks käesoleva sajandi suurimaid katsumusi nii eestlastele kui kõigile maailma rahvastele.

Eesti rahvas on habras, kuid samas ka tugev. Kuigi meid on maailmas vähe ja meie maa on väike, on meis peidus sisemine vägi, mis on üle paljude põlvkondade kandunud tänasesse päeva. Sihtasutus Eestlaste Eesti lähtub eestlaste ja teiste loodusrahvaste pärimusest ning me ei ole kunagi kaotanud usku eestlusse.

Eestlus ei ole lihtsalt meeleolu või identiteet, vaid see sünnib meie hingestatud kodumaast, ühisest keelest ja kultuurist, päritolust ning minevikus valatud verest. Austame kõiki maailma põlisrahvaid ning usume, et austus oma rahvusliku pärandi ja teiste kultuuride vastu käivad käsikäes. Sellest lähtub etnopluralistlik 21. sajandi rahvuslus, väärtustades koostööd kõigi maailma rahvastega, et säiliksid kõikide kultuuride juured ja seeläbi inimkonna rikkus.

Meie omariikluse kauniks tunnistajaks on vabalt lehviv sinimustvalge lipp. Seda oleme alati valmis kaitsma ükskõik millisest ilmakaarest lähtuvate rünnakute eest. Sihtasutus Eestlaste Eesti seisab selle eest, et meie juured ja pärand jääksid elujõuliseks ning antaks üle kõigile järgnevatele põlvkondadele.